เศรษฐศาสตร์แนวเพื่อระบบนิเวศ | วิทยากร เชียงกูล

เศรษฐศาสตร์แนวเพื่อระบบนิเวศ | วิทยากร เชียงกูล

เศรษฐศาสตร์ เศรษฐวิทยาแนวใหม่นี้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจเป็นเพียงแค่ระบบย่อยของระบบนิเวศโลกซึ่งรวมถึงป่าพื้นดินแหล่งน้ำชั้นบรรยากาศรอบโลกที่ทำให้สิ่งมีชีวิตดำเนินชีวิตอยู่ได้ระบบนิเวศโลกนั้นมีฐานทรัพยากรที่มีข้อจำกัดเป็นถูกใช้หมดไปได้หรือบางสิ่งอาทิเช่นปลาในสมุทรระบบธรรมชาติผลิตชดเชยใหม่ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่ามนุษย์เราต้องรู้จักใช้อย่างเหมาะควรเป็นไม่เยอะเกินไปไม่เร็วเกินความจำเป็นกว่าอัตราผลิตตอบแทนขึ้นใหม่โดยธรรมชาติทรัพยากรธรรมชาตินั้นเป็นทุนชนิดหนึ่งที่เป็นของมนุษย์ทุกคนด้วยกันระบบเศรษฐกิจจำต้องอาศัยทุนทางธรรมชาติ ข่าวเศรษฐศาสตร์  ป่าดงห้วงสมุทรแหล่งน้ำปลาพันธุ์พืชที่เป็นของกินยาวัตถุดิบแร่พลังงานจากฟอสซิล(ซากดึกดำบรรพ์ซึ่งมีมูลค่ามากมายก่ายกองที่สูงกว่าทุนที่มนุษย์ผลิตขึ้นยกตัวอย่างเช่นโรงงานเครื่องมือเครื่องใช้หนทางเขื่อนอื่นๆอีกมากมายมากหลายเท่าทุนทางธรรมชาตินั้นส่วนมากมีปริมาณที่แน่ๆแบบจำกัดหลายชนิดอย่างเช่นธาตุน้ำมันหากพวกเราใช้หมดทั้งโลกแล้วจะหมดไปจากโลกนี้เลยไม่สามารถที่จะฟื้นฟูนำกลับมาใช้ใหม่ได้บางสิ่งอาทิเช่นป่าดงแหล่งน้ำปลาสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกมากมายจะฟื้นฟูนำกลับมาใช้ใหม่ได้เฉพาะในเรื่องที่มนุษย์รู้จักใช้ในจำนวนที่สมควรสอดคล้องกับวงจรชีวิตของธรรมชาติแม้กระนั้นหากมนุษย์ใช้บางสิ่งบางอย่างเยอะเกินไป(รวมทั้งเร็วเกินความจำเป็นกระทั่งทำให้ระบบธรรมชาติผลิตชดเชยหรือฟื้นฟูใหม่ได้ไม่ทันจะทำให้เกิดผลเสียหายรุนแรงถึงกับขนาดทำลายสิ่งมีชีวิตบางประเภทประเภทให้สูญไปเลยได้ข่าวสารเศรษฐวิทยาถ้าหากคำนวณทุนจำพวกนี้ด้วยให้ครอบคลุมในความเป็นจริงผลกำไรสูงสุดของธุรกิจเอกชนที่คิดแต่แรกเริ่มทุนที่ตนได้ลงไปนั้นกลับไม่คุ้มทุนทางธรรมชาติและก็เงินลงทุนทางด้านสังคมของคนทั่วทั้งประเทศ/โลกการพัฒนาเศรษฐกิจที่ดีต้องมีจุดมุ่งหมายเพื่อความอยู่ดีมีสุข/คุณภาพชีวิตของคนทั้งผองจะต้องแบ่งปันกันอย่างเป็นธรรมแบบเพียงพอเป็นอย่างน้อยรวมทั้งรักษา/ฟื้นฟูระบบนิเวศธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มนุษย์เราสามารถอาศัยอยู่ได้อย่างผสานกลมกลืนกับระบบธรรมชาติมนุษย์ก็เลยจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนจริง

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : นักเศรษฐศาสตร์! ทะลวง “จุดอ่อน” แจกเงินดิจิทัล