เบี้ยผู้สูงอายุยังจ่ายเกณฑ์เดิม ไม่มีเบี้ยพิเศษรายปี

รัฐบาลแจง การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุยังเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิม ไม่มีเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาท

ข่าวสังคม ขอความร่วมมือไม่ส่งต่อข้อมูลสร้างความสับสน น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากที่ได้มีกรณีการส่งต่อข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ระบุว่าผู้สูงอายุ 3 กลุ่ม จะได้รับเบี้ยพิเศษรายปี คนละ 1,000 บาท เพิ่มเติมจากที่ได้รับเบี้ยยังชีพรายเดือนอยู่แล้วนั้น เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยืนยันว่า

ปัจจุบันการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุยังคงเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวสังคม ซึ่งมีเฉพาะการจ่ายเบี้ยยังชีพรายเดือน ไม่มีการจ่ายเบี้ยพิเศษรายปีคนละ 1,000 บาทน.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า หากประชาชนได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยพิเศษรายปีของผู้สูงอายุข้างต้นไม่ว่าจะมาจากช่องทางใดขออย่าได้หลงเชื่อ และขอความร่วมมือไม่ส่งต่อ หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อไม่เป็นการสร้างความสับสนและเข้าใจผิดในวงกว้าง

แนะนำข่าวสังคม อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  เช็กดัชนีความร้อนกระทบสุขภาพ – แพทย์แนะวิธีสังเกตอาการ