เครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์ไทย ร้องสธ.ขอแก้ พ.ร.บ.อาหาร

กระทรวงสาธารณสุข 23

กระทรวงสาธารณสุข ย้ำเจตนารมณ์ของกฎหมายอาหารเพื่อคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชน ส่วนกรณีเครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์ประเทศไทย ขอให้แก้ไขพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522

ข่าวสุขภาพ  หลังผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากการเปรียบเทียบปรับ กรณีผิดพลาดเรื่องฉลาก ได้มอบ อย. เพื่อพิจารณาหาทางแก้ไขปัญหา พร้อมจัดการอบรมเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง19 เมษายน 2566 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิระดับ 11) โฆษกกระทรวงสาธารณสุข และผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจาก นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้แทนรับหนังสือร้องทุกข์จาก นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานเครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์ประเทศไทย ซึ่งนำทีมประธานโอทอปเทรดเดอร์ 25 จังหวัดทั่วประเทศ ยื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอให้แก้ไขพ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 สืบเนื่องจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม มีหนังสือถึงผู้ประกอบการในการเปรียบเทียบปรับ กรณีฝ่าผืน พ.ร.บ.อาหาร พ.ศ.2522 มาตรา 6(10) ฐานฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับฉลาก โดยมีการเปรียบเทียบปรับจำนวน 80,000 บาท โดยเห็นว่าเป็นเงินจำนวนมากและไม่เป็นธรรมต่อผู้ประกอบการที่ทำมาหากินโดยสุจริต

กระทรวงสาธารณสุข 23
นพ.รุ่งเรือง กล่าวต่อว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้ดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง

ข่าวสุขภาพ  ท่านมีนโนยายที่จะดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยประชาชน และส่งเสริมในมิติเศรษฐกิจความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน กฎหมายดังกล่าวเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เพื่อให้เกิดการพัฒนาสินค้าให้มีความปลอดภัยกับผู้บริโภค อย่างไรก็ตาม พร้อมรับข้อเรียกร้องของเครือข่ายฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปพิจารณาเพื่อหาทางแก้ไขปัญหา พัฒนากฏหมายดังกล่าวอย่างดีที่สุด ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจผู้ประกอบการอย่างทั่วถึง เช่น เรื่องฉลากที่ถูกต้อง มีการฝึกอบรมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ขอให้เครือข่ายโอทอปเทรดเดอร์สื่อสารไปยังผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการอบรม และหากมีข้อสงสัยในการดำเนินการ สามารถติดต่อหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางได้ โดยปัจจุบัน การดำเนินการของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นการเฝ้าระวังและว่ากล่าวตักเตือนกลุ่มผู้ประกอบการที่เข้าข่ายมีความผิดฐานฝ่าฝืนประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับฉลาก อย่างน้อย 2 ครั้ง เน้นการให้ความรู้และแก้ไขปัญหาให้ถูกต้อง เช่น นำผู้ประกอบการเข้ารับการอบรมเพื่อศึกษาแนวทางและวิธีการดำเนินการที่ถูกต้อง แต่ถ้าตรวจพบว่ายังฝ่าฝืนไม่ปรับปรุงให้ถูกต้องตามระเบียบ จึงดำเนินการตามกฎหมาย สำหรับการขอให้ยกเลิกการให้รางวัลนำจับกับผู้ที่ชี้เป้าสินค้า เนื่องจากจะทำให้เกิดการไล่ล่าเพื่อรับรางวัลนำจับ ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทั่วประเทศจำนวนมากที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจนั้น ได้มอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) นำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

แนะนำข่าวสุขภาพ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : สธ.เผย PM 2.5 ภาคเหนือ ยังสูงถึงสิ้นเดือนเมษายน