สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาให้เด็กบ้านแม่แฮง

สโมสรบีบีจี เปิดลานกีฬาให้เด็กบ้านแม่แฮง

เด็ก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำความผิดและขาดโอกาส จึงมีพระดำริจัดตั้ง สโมสรกีฬาบีบีจี (BBG : Bounce Be Good-บาวซ์บี กู้ด) เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมาย ตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาส ทั้งนี้ สโมสรกีฬาบีบีจี ได้ฝึกอบรมทักษะกีฬาเทเบิล เทนนิส, แบดมินตัน และฟุตบอล ภายใต้ชื่อโครงการ ให้โอกาส สร้างคน : BBG Young Table tennis, BBG Young Bad minton และ BBG Young Football ในกลุ่มเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งมีสนามฝึกซ้อมกีฬา 13 แห่ง ข่าวเด็ก ทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันได้วางแผนขยายโอกาสไปยังกลุ่มเด็ก โดยเมื่อเร็วๆนี้ สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ กองทัพไทย ได้ร่วมกันเปิดลานกีฬาอเนกประสงค์สโมสรกีฬาบีบีจี ณ บ้านแม่แฮง (หมู่บ้านโป่งไฮ) ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ เอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี กล่าวว่า สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของกีฬา และทรงเชื่อว่ากีฬาจะช่วยพัฒนา และสร้างอนาคตของลูกหลานพวกเราให้สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพ หรือมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬาได้ จึงเป็นที่มาของการจัดโครงการ ในครั้งนี้ และทรงมีพระเมตตาต่อเด็ก และเยาวชน ซึ่งเคยผ่านการกระทําผิด และเสี่ยงต่อการกระทําผิดซ้ำ รวมถึงเด็กขาดโอกาสทางสังคม

แนะนำข่าวเด็ก อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : คาราวานของขวัญทุนการศึกษาสู่เด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้