สรรหาเลขาธิการ กสทช.ยังวุ่น “ประธาน-บอร์ด” เห็นขัดแย้ง!

สรรหาเลขาธิการ กสทช.ยังวุ่น “ประธาน-บอร์ด” เห็นขัดแย้ง!

ได้ประกาศเปิดรับสมัครเลขาธิการ กสทช. ซึ่งงดมากมายว่า ปี เดือน โดยการเปิดรับสมัครระหว่าง วันที่ 20 มี.ค.-7 เดือนพฤษภาคม66 นั้น ปรากฏมีผู้เข้าสมัครรับการคัดสรร คน เป็นต้นว่า นายพระรัตนไตร พากเพียรศรีกุลพันเอกธนัทเมศร์ งามณรงค์รัศม์, นายประเสริฐ บุญศรีเมืองนายปกรณ์ อาภาสจำพวกนายกิตว่ากล่าวอำนาจ ศรีวิเศษนพ. พลวรรธน์ ชำนาญมายากลชิต, นางเหล้างคณา พายุภาพนายพีระโกน แก้วตระกูลวัฒนา และก็นายสุทธิศักดา ตันตะโยธิน “จากนี้ผู้ตัดสิน กสทช.อีกทั้ง คน  ข่าวเศรษฐศาสตร์ จำเป็นที่จะต้องส่งตัวแทน คน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการวิเคราะห์คุณลักษณะ รวมทั้งประธาน กสทช.จะใคร่ครวญรายนามที่สมควรเป็นลำดับคะแนนที่ได้ ก่อนนำรายนามกลับเข้าที่เข้าทางสัมมนากระดานเพื่อเลือก อย่างไรก็ดี กระบวน การอาจมีความเคลื่อนไหวขึ้นกับประธานและก็ผู้ตัดสินจะไตร่ตรอง” นักข่าวแถลงการณ์ว่า ขั้นตอนเลือกสรรเลขาธิการ กสทช.มีข้อขัดข้องระหว่างผู้ตัดสิน เพราะ นพ.รณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธาน กสทช. ขอใช้อิทธิพลประธานสำหรับในการคัดสรรแต่เพียงผู้เดียวผ่านการเห็นถูกใจ จากผู้ตัดสินที่เหลือ โดยการันตีการใช้สิทธิของตนเองเป็นไปตามข้อบังคับ โดยบอกเหตุผลว่าตำแหน่งเลขาธิการขึ้นตรงต่อประธาน แล้วก็จะต้องปฏิบัติงานกับประธานสูงที่สุด ก็เลยเป็นเหตุผลสำหรับการใช้สิทธิเลือกเลขาธิการด้วยตัวเอง ส่วนการที่มีกระดานหลายท่านค้านเป็นสิ่งที่ทำได้ แม้กระนั้นการันตีว่าจะปฏิบัติงานจากที่ตกลงใจ ทำให้จนกระทั่งตอนนี้กระดานก็เลยยังไม่มีความเห็นเห็นดีเห็นชอบ

แนะนำข่าวเศรษฐศาสตร์ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : สยามพิวรรธน์ ชู “วันสยามพาส” กระตุ้นท่องเที่ยว