ศาลล้มละลาย มีคำสั่งฟื้นฟูกิจการ“สินมั่นคงประกันภัย”

เศรษฐกิจ13-10-65

ศาลล้มละลายกลาง มีคำบัญชาฟื้นฟูกิจการค้า “สินมั่นคงประกันภัย” เนื่องจากว่ากิจการค้าของลูกหนี้ยังมีรายได้ ย้ำ เจ้าหนี้ จะต้องยื่นคำขอรับจ่ายหนี้ ต่อเจ้าหน้าที่รักษาทรัพย์สิน กองฟื้นฟูธุรกิจของลูกหนี้ ด้านในระบุ 1 เดือน

เศรษฐกิจ13-10-65

วันที่ 20 เดือนตุลาคม 2565 ศาลล้มละลายกลาง มีคำบัญชา คดีเลขดำที่ ฟฟ9/2565 ที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการค้าของ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีเจ้าหนี้ผู้คัดค้านมาฟังคำตัดสินราว 25 ราย โดยศาลมีคำบัญชาสรุปสาระสำคัญว่า ทางสอบสวนได้การจริงว่าลูกหนี้มีหนี้เปี่ยมล้นตัวรวมทั้งเป็นหนี้เป็นสินเจ้าหนี้ หลายๆคนรวมกันเป็นจำนวนมากกว่าสิบล้านบาท ธุรกิจการค้าของลูกหนี้ยังมีรายได้ อนึ่ง เจ้าหนี้ซึ่งมูลหนี้สินเกิดขึ้นก่อนวันที่ศาลมีคำบัญชาให้ฟื้นฟูกิจการค้า จำต้องยื่นคำขอรับใช้หนี้ใช้สิน ต่อเจ้าหน้าที่รักษาสินทรัพย์ กองฟื้นฟูกิจการค้าของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ข้างในระบุ 1 เดือน นับตั้งแต่วันที่ ประกาศคำบัญชาลงในราชกิจจานุเบกษาเจ้าหน้าที่คุ้มครองสินทรัพย์แจ้งระบุลงประกาศคำบัญชาในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 เดือนธันวาคม 2565 โดยมีหนทางสำหรับในการยื่นคำขอรับจ่ายหนี้ ดังต่อไปนี้

1.ยื่นคำขอรับใช้หนี้ออนไลน์ทางเว็บกรมบังคับคดี www.led.go.th

2.ยื่นคำขอรับใช้หนี้ใช้สินต่อเจ้าหน้าที่ปกป้องสมบัติพัสถาน กองฟื้นฟูกิจการค้าของลูกหนี้ กรมบังคับคดี หรือที่ทำการบังคับคดีทั่วราชอาณาจักร

3.ยื่นคำขอรับใช้หนี้ผ่านบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ หรือสาขาทั้งประเทศ

ดังนี้ ขอให้เจ้าหนี้ติดตามความก้าวหน้าของคดีและก็รายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้เสริมเติมได้จากเว็บกรมบังคับคดี www.led.go.th