ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดให้ผู้ประกันตนกู้เพิ่ม

ธนาคารอาคาร 13

นายกฤษณ์ เสสะเวช ผู้ตัดสินแบงค์รวมทั้งรักษาการกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์)

เผยออกมาว่า ธนาคารอาคารสงเคราะห์จะเปิดให้ผู้เอาประกันตนมาตรา 33 ขอรับรหัสร่วมโครงงานสินเชื่อที่พักอาศัยเพื่อผู้เอาประกันตนเพิ่มอีกผ่านแอปพลิเคชัน GHB ALL หรือ GHB ALL GEN เพื่อรับสิทธิ์สินเชื่ออัตราค่าดอกเบี้ยต่ำคงเดิม 5 ปีแรก พอๆกับ 1.99% ต่อปี เพราะเหตุว่ามีลูกค้ายื่นขอสินเชื่อ 17,361 ล้านบาท ได้รับอนุมัติ 16,711 ล้านบาท ฉะนั้นเหลืออยู่วงเงินอีก 14,000 ล้านบาท ก็เลยจะครบวงเงิน 30,000 ล้านบาท ส่วนโครงงานบ้านล้านข้างหลัง ระยะที่ 3 วงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.5 ล้านบาท อัตราค่าดอกเบี้ยคงเดิม 5 ปีแรกพอๆกับ 3.00% ต่อปีนั้น ยังคงเปิดให้ผู้พึงพอใจร่วมแผนการ สามารถขอรหัสร่วมแผนการได้ ผ่านแอป GHB ALL หรือ GHB ALL GEN ซึ่งจะได้รับรหัส 10 หลัก ทางไลน์ GHB Buddy

ธนาคารอาคาร 13

เพื่อนำมาประกอบกิจการยื่นขอสินเชื่อด้านในวันที่ 30 เดือนธันวาคม68 หรือปิดยังไม่ครบกำหนดถ้าเต็มกรอบวงเงินแผนการ 20,000 ล้านบาท

ในเวลานี้มีลูกค้ายื่นกู้แล้ว 2,441 บัญชี วงเงินสินเชื่อ 2,500 ล้านบาท และก็ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อ 1,815 ล้านบาท จากผู้พอใจขอรับรหัส 12,872 ราย วงเงินสินเชื่อ 19,308 ล้านบาท ในช่วงเวลาที่จุดหมายการปลดปล่อยสินเชื่อตลอดปี 66 กำหนดไว้ 235,480 ล้านบาท ดังนี้ในสิ้นไตรมาส 1 ปี 66 เทียบกับในปลายปี 65 ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีสินเชื่ออาจจะค้างรวมทั้งสิ้น 1.61 ล้านล้านบาท มากขึ้น 1.17% ทรัพย์สินรวม 1.71 ล้านล้านบาท มากขึ้น 3.29% เงินออมรวม 1.46 ล้านล้านบาท มากขึ้น 3.53% หนี้สินที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ (NPL) 66,701 ล้านบาท คิดเป็น 4.12% ของยอดสินเชื่อรวม มากขึ้น 0.38% จากปลายปี 65 ที่มี NPL อยู่ที่ 3.74% มีการตั้งสำรองค่าเผื่อหนี้สินสงสัยจะสูญ 134,135 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนต่อ NPL มากถึง 201.10% และก็ยังคงมีกำไรทั้งสิ้น 2,689 ล้านบาท เวลาที่อัตราส่วนเงินกองทุนต่อทรัพย์สินเสี่ยง ยังอยู่ระดับแกร่งที่ 14.93% สูงขึ้นมากยิ่งกว่าที่ธนาคารชาติ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ระบุที่ 8.5%

แนะนำข่าวการเงิน อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย :  กสิกรไทย ประกาศกำไร 1.07 หมื่นล้านบาท รับมีสัญญาณลูกหนี้รายใหญ่มีปัญหา