จับตานำเข้าผลไม้เพื่อนบ้าน 12 ชนิด สวมสิทธิถิ่นกำเนิดไทย ส่งออกจีน

ผลไม้เพื่อนบ้าน 13

การค้าต่างประเทศ เดินคุ้มครองปกป้องการสิทธิและก็ลงทัณฑ์ผู้ส่งออกที่ลักลอบนำเข้าผลไม้จากประเทศเพื่อนบ้านต่างชาติ

ข่าวเศรษฐกิจ  แนะผู้ส่งออกนำเอกสารจากกรมวิชาการเกษตรมาแนบประกอบกิจการยื่นขอ Form E เพื่อแสดงความเกี่ยวข้องข้อมูลการนำเข้าวัตถุดิบซึ่งสามารถวิเคราะห์รวมทั้งเชื่อถือได้ดังที่กรมฯ ระบุ วันที่ 17 เดือนเมษายน 2566 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผยออกมาว่า ในตอนมีนาคมซึ่งเป็นตอนเริ่มฤดูผลไม้ของไทย กรมฯ ได้รับแจ้งข้อมูลแล้วก็ได้รับการร้องทุกข์จากกรุ๊ปเกษตรกรว่ามีกรุ๊ปผู้ไม่ปรารถนาดีลักลอบนำเข้าผลไม้หลายแบบโดยยิ่งไปกว่านั้นทุเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วส่งออกไปจีน โดยใช้ใบรับรองบ้านเกิดผลิตภัณฑ์ Form E เพื่อขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร ซึ่งความประพฤติดังกล่าวข้างต้นอยู่ในข่ายการแอบอ้างบ้านเกิดผลิตภัณฑ์โดยใช้ไทยเป็นฐานสำหรับในการปลอมบ้านเกิดเมืองนอน มีผลต่อภาพลักษณ์รวมทั้งความโด่งดังของผลไม้ไทยอย่างมากโดยให้ผู้ยื่นขอ Form E ต้องเจาะจงรายละเอียดต่างๆนอกเหนือจากนี้ เช่น (1) ใจความรับรองที่มาที่ไปของผลิตภัณฑ์ (2) วันที่ส่งออก (3) ด่านที่ส่งออกของไทย (4) จำพวกยานพาหนะ แล้วก็ (5) ชื่อยานพาหนะ ยิ่งกว่านั้น จำเป็นต้องแนบเอกสารเพิ่มเติมอีก ยกตัวอย่างเช่น (1) ใบรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีถิ่นเกิดในไทยแล้วก็ผลิตถูกตามกฎกล่าวถึงบ้านเกิดเมืองนอนผลิตภัณฑ์ (ใบรับรองกรมฯ) รวมทั้ง (2) เอกสารหลักฐานอื่นที่แสดงการได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ซึ่งสามารถวิเคราะห์และก็เชื่อถือได้ เป็นต้นว่า บิลค้าขาย ฯลฯ

ผลไม้เพื่อนบ้าน 13

นอกจากนั้น สำหรับในการส่งออกผลไม้ของไทยไปจีน ผู้ส่งออกจำเป็นจะต้องกระทำตามประกาศกรมวิชาการเกษตร (กวก.)

ข่าวเศรษฐกิจ  เรื่อง การขอใบสุทธิสุขลักษณะพืชสำหรับผลไม้ส่งออกจากอาณาจักรไทยไปประเทศจีน พุทธศักราช 2564 ข้อ 9 (1) – (3) ที่กำหนดให้ผลไม้ที่ส่งออกจำต้องมาจากสวนผลไม้หรือโรงคัดเลือกใส่ (ล้ง) ที่ได้รับการขึ้นบัญชีทั้งยังจาก กวก. แล้วก็ที่ทำการศุลกากรของจีน (GACC) แล้วเท่านั้นโดยผู้ครอบครองสวนผลไม้จะได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เกษตร การกระทำทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชของกิน (GAP) ส่วนผู้ครอบครองโรงคัดเลือกใส่ (ล้ง) จะได้รับหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์พืช (DOA) และเอกสารอื่นๆอย่างเช่น รายงานการกระทำงานตรวจผลไม้ส่งออกในโรงคัดเลือกใส่ ป้ายหรือฉลากแสดงข้อมูลที่จำเป็นต้องบนบรรจุภัณฑ์ ฯลฯ โดย กวก. ได้เปลี่ยนข้อมูลการขึ้นบัญชีดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นกับที่ทำการศุลกากรจีนเพื่อการันตีความถูกต้องชัดเจนของที่มาของผลไม้ ด้วยเหตุนั้น “ถ้าผู้ส่งออกรับซื้อผลไม้จากสวนหรือโรงคัดเลือกใส่ (ล้ง) สามารถนำเอกสารดังที่ได้กล่าวมาแล้วมาแนบประกอบกิจการยื่นขอ Form E เพื่อแสดงความเกี่ยวเนื่องของข้อมูลการได้มาซึ่งวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตรวจตราและก็เชื่อถือได้จากที่กรมฯ ระบุ” นายรณรงค์ กล่าว

แนะนำข่าวเศรษฐกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิ๊กเลย : สูตรการค้า“คาร์บอนเครดิต” พาณิชย์ชี้โอกาสใหม่เกษตรไทย