การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน แฟรงก์เฟิร์ตและมิวนิก 16-17 ก.พ.นี้

การบินไทยแจ้งยกเลิกเที่ยวบิน แฟรงก์เฟิร์ตและมิวนิก 16-17 ก.พ.นี้

ธุรกิจ การบินไทยประกาศยกเลิกเที่ยวบินในเส้นทางไป-กลับ กรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต และเส้นทาง ไป-กลับ กรุงเทพฯ-มิวนิก ระหว่าง 16-17 ก.พ.นี้ ผลกระทบจากการนัดหยุดงานของพนักงานสนามบินทั่วเยอรมนี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศยกเลิกเที่ยวบินสู่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เนื่องจากท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ตและท่าอากาศยานมิวนิกหยุดให้บริการ ข่าวธุรกิจ ตามที่ได้รับผลกระทบจากการนัดหยุดงานของพนักงานสนามบินทั่วเยอรมนี ในวันที่ 17 ก.พ. 2566 ส่งผลให้บริษัทฯ จำเป็นต้องยกเลิกเที่ยวบิน ดังนี้ เที่ยวบินที่ TG920 เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566
เที่ยวบินที่ TG921 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เที่ยวบินที่ TG922 เส้นทางกรุงเทพฯ-แฟรงก์เฟิร์ต วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เที่ยวบินที่ TG923 เส้นทางแฟรงก์เฟิร์ต-กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เที่ยวบินที่ TG924 เส้นทางกรุงเทพฯ-มิวนิก วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
เที่ยวบินที่ TG925 เส้นทางมิวนิก-กรุงเทพฯ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566
บริษัทฯ ขอความกรุณาผู้โดยสารที่จะเดินทางในเที่ยวบินดังกล่าวข้างต้น ให้ติดตามความคืบหน้าของเวลาทำการบินได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com หรือสอบถามได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 ทุกวัน (ตลอด 24 ชั่วโมง)

แนะนำข่าวธุรกิจ อ่านเพิ่มเติมคลิกเลย : MAKRO เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น CP Axtra (ซีพี แอ็กซ์ตร้า)